BST- BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Một số mẫu thiết kế biệt thự tân cổ điển
Địa điểm: Việt Yên- Bắc giang. CĐT: Mr. Thiệu- Diện tích sàn : 140m2/sàn
Địa điểm: Việt Yên- Bắc giang. CĐT: Mr. Thiệu- Diện tích sàn : 140m2/sàn
Địa điểm: Việt Yên- Bắc giang. CĐT: Mr. Thiệu- Diện tích sàn : 140m2/sàn
Địa điểm: Việt Yên- Bắc giang. CĐT: Mr. Thiệu- Diện tích sàn : 140m2/sàn
Địa điểm: Việt yên- Bắc Giang- CĐT: Mr. Quân -Diện tích: 100m2/sàn
Địa điểm: Việt yên- Bắc Giang- CĐT: Mr. Quân -Diện tích: 100m2/sàn
Địa điểm: Phú Bình- Thái Nguyên- CĐT: Mr. Thăng -Diện tích: 150m2/sàn
Địa điểm: Phú Bình- Thái Nguyên- CĐT: Mr. Thăng -Diện tích: 150m2/sàn
Địa điểm: Phú Bình- Thái Nguyên- CĐT: Mr. Thăng -Diện tích: 150m2/sàn
Biệt thự nhà Chị Thủy- TP. Yên Bái- 120m2/sàn
Biệt thự nhà Chị Thủy- TP. Yên Bái- 120m2/sàn
Biệt thự nhà Chị Thủy- TP. Yên Bái- 120m2/sàn
Biệt thự nhà Chị Thủy- TP. Yên Bái- 120m2/sàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *